Kalendarium


Seminarier
Tid och plats för nästa
seminarium
meddelas här

Datorkunskap
Lokal: Varholmsgatan 2E
Måndagar kl 10 - 12

Svenska
Lokal: Varholmsgatan 2E
Onsdagar kl 13 - 15

Administration /Bokföring
Lokal: Varholmsgatan 2E
Tisdagar kl 13 - 15

VÄLKOMMEN TILL INFOGLOB!

Vi är en kunskapskooperation som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och kurser i Göteborg. Det som står i fokus för verksamheten är att verka för en hållbar arbetsmarknad, att tänka långsiktigt och hitta lösningar så att du kan gå vidare och hitta jobb, praktik eller utbildning. Vi vill stärka arbetskandidaternas möjligheter att komma ut i egen försörjning, utveckla sig själva och verksamheten. Kooperationen ska gynna nytänkaranda.


Vi drivs av övertygelsen om alla människors lika värde och förmåga till utveckling och förändring och vill använda våra kunskaper och resurser för att hjälpa dig en bit på vägen.

Tack alla som kom till vårt Öppet Hus!

Tack vare er blev det ett mycket trevligt evenemang även om solen lyste med sin frånvaro. Vi ska upprepa detta fler gånger!

Aktuellt på Infoglob

VI HAR ETT PROBLEM
En sund och livskraftig värld med en befolkning som kan försörja sig själv förutsätter en hållbar livsme-delsproduktion. Men honungsbin och andra pollinerare håller på att försvinna från biosfären på grund av att ängsmark, där humlor och andra solitärbin för 20-30 år sedan hade sin hemvist, i stor omfattning har ersatts av monokulturer som bedriver odling i industriell skala. Så mycket som 75 % av våra insekter har försvunnit de senaste 27 åren i Europa, enligt en studie i Tyskland. Hur stor andel av insek-terna är pollinerare framgår inte av studien men om trenden fortsätter riskerar vi att inte att ha en funge-rande livsmedelsförsörjning år 2030. Mer information här...

Social Innovation Summit i217 i Malmö

Mediekonsult
Kovuuri G. Reddy


Göteborg 400 år

Kovuuri G. Reddy is a media consultant and social media manager working for institutions and with people, products, companies, firms, services and start-ups. Content writing in multimedia formats for websites, press notes and messages for diverse platforms in versatile formats, and sourcing content to the needs of clients are his forte. As a media consultant and in PR, he has worked with online and offline platforms.

Reddy also gives lectures to anyone who wants to improve their command of English.

InfoGlob förmedlar
Läxhjälp för alla som behöver stöd med skolarbetet

Tack alla gäster i
vårt ÖPPET HUS!Några
bilder från vår vårträff:

Många goda ting...


...att tala om


...och diskutera


InfoGlob


Majorna & Älvsborgs Företagarförening


Arbetsförmedlingen


Ergus energi


Åhörare och gäster

 

 

BESÖKSADRESS

Infoglob Ekonomisk Förening
Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Järntorget 3
413 04 Göteborg

Bondegärdet 8
(Röda Stugan)
424 33 Angered

BESÖKSTID
Vardagar 8:30 - 16:30

Stöd och Matchning KA-nummer
100 45 081

TELEFON

031-3950000

Epost

info@infoglob.se

Vi har en besökare och inga medlemmar online

  • 3.png3.png6.png6.png4.png
  • Antal besökare sedan 5 maj 2016: 33664
  • | Powered by CoalaWeb