Om Infoglob

Infoglob är en ekonomisk förening som arbetar med socialt företagande och social ekonomi. Vi erbjuder utbildningar inom dessa områden och drivs av övertygelsen om alla människors lika värde och förmåga till utveckling och förändring. Hos oss är både individen och kollektivet viktiga. Vi är måna om att använda deltagarnas egna erfarenheter och tankar när vi utformar vår verksamhet och att de ska vara delaktiga både i verksamheten och i samhället.

Vi fokuserar på utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt sociala frågor. Här arbetar coacher, pedagoger, IT-ingenjörer och studievägledare. Vi är ett engagerat arbetslag med bred kompetens. Målet är att våra deltagare ska hitta vägen till arbete, praktik eller studier.

För att skapa en utvecklande och fruktbar miljö tar vi gärna emot personer med olika bakgrund och olika nationalitet. Vi vill få till ett kreativt utbyte av kunskaper kring den svenska arbetsmarknaden plus att deltagare med utländsk bakgrund kan få möjlighet att förbättra sina språkkunskaper i svenska.

För att våra deltagare ska ha större chans att lyckas har vi kurser i t ex företagsekonomi, arbetsanalys, IT-utbildning, starta eget, inriktad språk- och träning, sömnad/musik/konst, marknadsföring/design, multimedia, projektarbete. Om det finns intresse ordnar vi studiebesök på olika arbetsplatser. Innehållet i kurserna anpassar vi efter deltagarnas behov.

Vi driver också några olika projekt där alla har möjlighet att vara med och komma med egna idéer och förslag. Just nu arbetar vi med stadsnära odling, biodling, reparationer av cyklar och elektronik.

 • Araz M Fanni (Verksamhetsledare)
  Araz M Fanni (Verksamhetsledare) araz.fanni@infoglob.se
 • Azra Azeri (Assisterande coach)
  Azra Azeri (Assisterande coach) azra.azeri@infoglob.se
 • Isabelle Johansson (Coach)
  Isabelle Johansson (Coach) isabelle.johansson@infoglob.se
 • Elmira Fanni (Utbildningsstöd)
  Elmira Fanni (Utbildningsstöd) elmira.fanni@infoglob.se
 • Evert Wängberg (Utbildningssamordnare)
  Evert Wängberg (Utbildningssamordnare) evert.wangberg@infoglob.se

Kontakta oss