VÄLKOMMEN TILL INFOGLOB!

Infoglob existerar för att hjälpa människor tillbaka ut i arbetslivet igen. Vi hjälper dig att komma ut i egen försörjning så fort som möjligt med utgångspunkt från hur arbetsmarknaden ser ut just nu. Det kan handla om jobb, praktik eller utbildning men vi utgår alltid från dina mål- och förutsättningar.

Vi drivs av övertygelsen alla människors lika värde och vi tror att alla människor har lika stor förmåga att utvecklas och förändras.

Stöd och matchning är en process som ska hjälpa dig ut i arbetslivet. Här ingår, förutom coachning, en rad olika aktiviteter som studie- och yrkesvägledning, intervjuträning, företagskontakter och seminarier för att främja din utveckling. 

Vi skapar och utgår från en individuell handlingsplan som stämmer med arbetsmarknaden och dina förutsättningar, kunskaper och erfarenheter. Vi verkar för en hållbar arbetsmarknad för alla.

Vi erbjuder ett forum som ger utrymme för att diskutera och komma igång med projekt. Kanske är det just det du brinner för som är nästa stora succé? Alla idéer är välkomna.

Infoglob erbjuder aktiviteter och kurser för alla som är intresserade eller som behöver uppdatera tidigare yrkeskunskaper oavsett om de är deltagare hos Infoglob eller ej. I regel krävs ingen tidigare erfarenhet.