Schema kurser

Seminarier

Vi presenterar en ny kurs
Projekt och projektarbete
- och dess status på arbetsmarknaden
Lokal: Varholmsgatan 2E

Kurser

Datorkunskap
Måndagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Projekt och projektarbete
Tisdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Engelska
Onsdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Webdesign 
Torsdagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Svenska
Tors
dagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Stöd och Matchning

Förstärkt Arbetsträning

Projekt-
arbete

VÄLKOMMEN TILL INFOGLOB!

Vi är en kunskapskooperation som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och kurser i Göteborg. Det som står i fokus för verksamheten är att arbeta för en hållbar arbetsmarknad, att tänka långsiktigt och hitta lösningar så att du kan gå vidare till jobb, praktik eller utbildning. Vi vill stärka arbetskandidaternas möjligheter att komma ut i egen försörjning, utveckla sig själva och verksamheten. Kooperationen ska gynna nytänkaranda.

Vi drivs av övertygelsen om alla människors lika värde och förmåga till utveckling och förändring och vill använda våra kunskaper och resurser för att hjälpa dig en bit på vägen.

 

Aktuellt på Infoglob

Företagsrådgivare

Mohammad Ahmed Khalil

Tel: +46 760 720779
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

VI HAR ETT PROBLEM
En sund och livskraftig värld med en befolkning som kan försörja sig själv förutsätter en hållbar livsme-delsproduktion. Men honungsbin och andra pollinerare håller på att försvinna från biosfären på grund av att ängsmark, där humlor och andra solitärbin för 20-30 år sedan hade sin hemvist, i stor omfattning har ersatts av monokulturer som bedriver odling i industriell skala. Så mycket som 75 % av våra insekter har försvunnit de senaste 27 åren i Europa, enligt en studie i Tyskland. Hur stor andel av insek-terna är pollinerare framgår inte av studien men om trenden fortsätter riskerar vi att inte att ha en funge-rande livsmedelsförsörjning år 2030. Mer information här...

InfoGlob förmedlar
Läxhjälp för alla som behöver stöd i skolarbetet

 

BESÖKSADRESS

Infoglob Ekonomisk Förening
Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Lilla Bommen 6
411 04 Göteborg

Bondegärdet 8
(Röda Stugan)
424 33 Angered

BESÖKSTID

Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Vardagar 8:30 - 16:30

KA-nummer: 100 63 991

 

TELEFON

031-3950000

Epost

info@infoglob.se

Vi har en besökare och inga medlemmar online

  • 4.png8.png3.png0.png2.png
  • Antal besökare sedan 5 maj 2016: 48302
  • | Powered by CoalaWeb