INFOGLOB

VÄLKOMMEN TILL INFOGLOB!

Infoglob existerar för att hjälpa människor tillbaka ut i arbetslivet igen. Vi hjälper dig att komma ut i egen försörjning så fort som möjligt med utgångspunkt från hur arbetsmarknaden ser ut just nu. Det kan handla om jobb, praktik eller utbildning men vi utgår alltid från dina mål- och förutsättningar. Vi drivs av övertygelsen alla människors lika värde och vi tror att alla människor har lika stor förmåga att utvecklas och förändras.

 

Infoglob är en ekonomisk förening som arbetar med socialt företagande och social ekonomi. Vi erbjuder utbildningar inom dessa områden och drivs av övertygelsen om alla människors lika värde och förmåga till utveckling och förändring. Hos oss är både individen och kollektivet viktiga. Vi är måna om att använda deltagarnas egna erfarenheter och tankar när vi utformar vår verksamhet och att de ska vara delaktiga både i verksamheten och i samhället.

Vi är särskilt intresserade av de förändringar som sker på arbetsmarknaden. Det är viktigt för oss att medverka till att samhället ska fortsätta att vara en plats för hållbar ekonomi och arbetsmarknad.

Vi tar emot personer med olika bakgrund och olika nationalitet och arbetar för ett kreativt utbyte av kunskaper och kompetens kring den svenska arbetsmarknaden i en miljö där deltagare med utländsk bakgrund kan få möjlighet att förbättra sina språkkunskaper i svenska.

Infoglob har varit drivande för nytänkande på arbetsmarknaden och driver flera olika projekt där alla har möjlighet att vara med och komma med egna idéer och förslag. Just nu arbetar vi med stadsnära odling, reparationer av cyklar och elektronik.

Stöd och matchning
Arbetsträning
Kurser
Projekt

 


Comments are closed.