VÄLKOMMEN TILL INFOGLOB!

S F

K

 

Vi är en kunskapskooperation som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och kurser i Göteborg. Vi hjälper människor att så fort som möjligt skaffa sig egen försörjning med utgångspunkt från hur arbetsmarknaden ser ut just nu, och på det sättet hitta lösningar som gör att du kan gå vidare till jobb, praktik eller utbildning. Vi vill stärka arbets-kandidaternas möjligheter att komma ut i egen försörjning, utveckla sig själva och verksamheten. Kooperationen ska gynna nytänkaranda.

Vi drivs av övertygelsen om alla människors lika värde och förmåga till utveckling och förändring och vill använda våra kunskaper och resurser för att hjälpa dig en bit på vägen.

 

Schema kurser

Seminarier

Vi startar en ny kurs
Projekt och projektarbete
- dess status på arbetsmarknaden
Lokal: Varholmsgatan 2E

Kurser

Datorkunskap
Måndagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Projekt och projektarbete
Tisdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Engelska
Onsdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Webdesign 
Torsdagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Svenska
Tors
dagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

BESÖKSADRESS

Infoglob Ekonomisk Förening
Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Mellangatan 1
413 01 Göteborg

Lilla Bommen 6
411 04 Göteborg

BESÖKSTID

Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Vardagar 8:30 - 16:30

KA-nummer: 100 63 991

TELEFON

031-3950000

Epost

info@infoglob.se