Infoglob har nu fått ny rating från Arbetsförmedlingen: tre stjärnor.

Ratingbetyget tas fram genom att jämföra hur väl leverantörerna har stöttat personer till arbete eller studier. Hänsyn tas också till deltagarnas förutsättningar, där en leverantör som stöttar en deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden får en större vikt i modellen än en leverantör som stöttar en person närmare arbetsmarknaden.

Länk till arbetsförmedlingens hemsida: https://arbetsformedlingen.se/infoglob

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *