Join us! Vi erbjuder förstärkt
arbetsträning med handledning

ARBETSTRÄNING

Inom förstärkt arbetsträning erbjuder vi möjligheter att arbeta inom det område som du själv väljer och på så sätt motivera dig och stärka din självkänsla för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi verkar för ett hållbart samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter att utvecklas.

Exempel på områden där vi erbjuder arbetsträning är cykelverkstad, restaurang, sömnad och handarbete, ekologisk odling och marknadsföring. Kontakta oss gärna för mer information.

Reparationsverkstad för datorer och elektronik
Vi servar och lagar både hård- och mjukvara. Dessutom har vi möjlighet att laga mindre elektriska föremål för svagström. Två handledare/instruktörer arbetar tillsammans med deltagarna.

Matlagning och bakning
Verksamheten innefattar arbetsuppgifter som planering av vad som ska bakas/lagas under veckan, beräkning och inköp av ingredienser och tillagning. Vi planerar att utöka verksamheten med en restaurang.

Sömnad och handarbete
Vill du laga dina kläder eller sy nya? Ta med dina idéer till oss.

Marknadsföring
Alla som deltar i förstärkt arbetsträning hos oss får handledning i att presentera sig själva, sina kunskaper och erfarenheter och anpassa sina CV till aktuella annonser.

Ekologisk odling
Odling i pallkrage och på odlingslotter. Under tidig vår planerar vi vilka växter vi ska odla, skaffar fröer och sår, sköter om odlingen och skördar.

Translate »