NYHETER

Nyskapande på arbetsmarknaden

På denna plats hittar du ny information om vår verksamhet, om vad som är aktuellt och hur våra planer ser ut inför den närmaste framtiden. Här publicerar vi information om de förändringar som vi som leverantör åt Arbetsförmedlingen genomför och som vi kommer att genomföra. Det handlar om i första hand Stöd och matchning och Arbetsträning och Förstärkt arbetsträning men också om olika projekt som ligger på planeringsstadiet, t ex uppdrag åt andra organisationer ensamma eller tillsammans med våra partners.

Comments are closed.