Schema kurser


Seminarier

Vi presenterar en ny kurs
Projekt och projektarbete
- och dess status på arbetsmarknaden
Onsdag 17 oktober kl 10.00
Lokal: Varholmsgatan 2E

Datorkunskap
Måndagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Projekt och projektarbete
Tisdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Engelska
Onsdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Webdesign 
Torsdagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Svenska
Tors
dagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

 

 

OM INFOGLOB

Infoglob är en ekonomisk förening som arbetar med socialt företagande och social ekonomi. Vi erbjuder utbildningar inom dessa områden och drivs av övertygelsen om alla människors lika värde och förmåga till utveckling och förändring. Hos oss är både individen och kollektivet viktiga. Vi är måna om att använda deltagarnas egna erfarenheter och tankar när vi utformar vår verksamhet och att de ska vara delaktiga både i verksamheten och i samhället.

Vi fokuserar på utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt sociala frågor. Här arbetar coacher, pedagoger, IT-ingenjörer och studievägledare. Vi är ett engagerat arbetslag med bred kompetens. Målet är att våra deltagare ska hitta vägen till arbete, praktik eller studier.

För att skapa en utvecklande och fruktbar miljö tar vi gärna emot personer med olika bakgrund och olika nationalitet. Vi vill få till ett kreativt utbyte av kunskaper kring den svenska arbetsmarknaden plus att deltagare med utländsk bakgrund kan få möjlighet att förbättra sina språkkunskaper i svenska.

För att våra deltagare ska ha större chans att lyckas har vi kurser i t ex företagsekonomi, arbetsanalys, IT-utbildning, starta eget, inriktad språk- och träning, sömnad/musik/konst, marknadsföring/design, multimedia, projektarbete. Om det finns intresse ordnar vi studiebesök på olika arbetsplatser. Innehållet i kurserna anpassar vi efter deltagarnas behov.

Vi driver också några olika projekt där alla har möjlighet att vara med och komma med egna idéer och förslag. Just nu arbetar vi med stadsnära odling, biodling, reparationer av cyklar och elektronik.

Aktuellt på Infoglob

Företagsrådgivare

Mohammad Ahmed Khalil

Tel: +46 760 720779
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

VI HAR ETT PROBLEM
En sund och livskraftig värld med en befolkning som kan försörja sig själv förutsätter en hållbar livsme-delsproduktion. Men honungsbin och andra pollinerare håller på att försvinna från biosfären på grund av att ängsmark, där humlor och andra solitärbin för 20-30 år sedan hade sin hemvist, i stor omfattning har ersatts av monokulturer som bedriver odling i industriell skala. Så mycket som 75 % av våra insekter har försvunnit de senaste 27 åren i Europa, enligt en studie i Tyskland. Hur stor andel av insek-terna är pollinerare framgår inte av studien men om trenden fortsätter riskerar vi att inte att ha en funge-rande livsmedelsförsörjning år 2030. Mer information här...

Social Innovation Summit i217 i Malmö


InfoGlob förmedlar
Läxhjälp för alla som behöver stöd med skolarbetet


 

 

BESÖKSADRESS

Infoglob Ekonomisk Förening
Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Lilla Bommen 6
411 04 Göteborg

Bondegärdet 8
(Röda Stugan)
424 33 Angered

BESÖKSTID

Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Vardagar 8:30 - 16:30

KA-nummer: 100 63 991

 

TELEFON

031-3950000

Epost

info@infoglob.se