HUR STARTAR OCH DRIVER MAN PROJEKT?

Det kan vara en idé om något som behövs i samhället, något som människor behöver eller som underlättar tillvaron. Vi vill skapa ett forum som ger utrymme för att diskutera och komma igång med sådana ting, och kanske kunna bidra till ett hållbart samhälle som har en hållbar arbetsmarknad. Alla idéer är välkomna.

Vi går igenom olika sätt att se på begreppet "projekt" och vad som menas med att arbeta med något som är tänkt att ge ett bestämt resultat inom en bestämd tid.

Ett s k projekt kan vara en uppgift som en grupp utför, och vi diskuterar vad en grupp är, hur en grupp utvecklas och vad gruppens olika dynamiska skiften innebär.

Vi tar fram olika exempel på projekt som har genomförts, som pågår nu eller som kommer att genomföras för att bl a se vilka faktorer det är som avgör hur det går för olika projekt i samhället eller i privata sammmanhang, t ex inom det civila samhället.

Vi undersöker frågor om projektformen för att få mer kunskap om dess för- resp nackdelar, om anställningstrygghet, stress och andra faktorer som spelar roll för personer som deltar i projektarbete.

 

 

Schema kurser

Seminarier

Vi startar en ny kurs
Projekt och projektarbete
- dess status på arbetsmarknaden
Lokal: Varholmsgatan 2E

Kurser

Datorkunskap
Måndagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Projekt och projektarbete
Tisdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Engelska
Onsdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Webdesign 
Torsdagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Svenska
Tors
dagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

BESÖKSADRESS

Infoglob Ekonomisk Förening
Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Lilla Bommen 6
411 04 Göteborg

BESÖKSTID

Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Vardagar 8:30 - 16:30

KA-nummer: 100 63 991

TELEFON

031-3950000

Epost

info@infoglob.se