Schema kurser

Seminarier

Vi presenterar en ny kurs
Projekt och projektarbete
- och dess status på arbetsmarknaden
Lokal: Varholmsgatan 2E

Kurser

Datorkunskap
Måndagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Projekt och projektarbete
Tisdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Engelska
Onsdagar kl 13 - 15
Lokal: Varholmsgatan 2E

Webdesign 
Torsdagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

Svenska
Tors
dagar kl 10 - 12
Lokal: Varholmsgatan 2E

HUR STARTAR OCH DRIVER MAN PROJEKT?

Det kan vara en idé om något som behövs i samhället, något som människor behöver eller som underlättar tillvaron. Vi vill skapa ett forum som ger utrymme för att diskutera och komma igång med sådana ting, och kanske kunna bidra till ett hållbart samhälle som har en hållbar arbetsmarknad. Alla idéer är välkomna.

Vi går igenom olika sätt att se på begreppet "projekt" och vad som menas med att arbeta med något som är tänkt att ge ett bestämt resultat inom en bestämd tid.

Ett s k projekt kan vara en uppgift som en grupp utför, och vi diskuterar vad en grupp är, hur en grupp utvecklas och vad gruppens olika dynamiska skiften innebär.

Vi tar fram olika exempel på projekt som har genomförts, som pågår nu eller som kommer att genomföras för att bl a se vilka faktorer det är som avgör hur det går för olika projekt i samhället eller i privata sammmanhang, t ex inom det civila samhället.

Vi undersöker frågor om projektformen för att få mer kunskap om dess för- resp nackdelar, om anställningstrygghet, stress och andra faktorer som spelar roll för personer som deltar i projektarbete.

 

 

Aktuellt på Infoglob

Företagsrådgivare

Mohammad Ahmed Khalil

Tel: +46 760 720779
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

VI HAR ETT PROBLEM
En sund och livskraftig värld med en befolkning som kan försörja sig själv förutsätter en hållbar livsme-delsproduktion. Men honungsbin och andra pollinerare håller på att försvinna från biosfären på grund av att ängsmark, där humlor och andra solitärbin för 20-30 år sedan hade sin hemvist, i stor omfattning har ersatts av monokulturer som bedriver odling i industriell skala. Så mycket som 75 % av våra insekter har försvunnit de senaste 27 åren i Europa, enligt en studie i Tyskland. Hur stor andel av insek-terna är pollinerare framgår inte av studien men om trenden fortsätter riskerar vi att inte att ha en funge-rande livsmedelsförsörjning år 2030. Mer information här...

InfoGlob förmedlar
Läxhjälp för alla som behöver stöd i skolarbetet

 

BESÖKSADRESS

Infoglob Ekonomisk Förening
Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Lilla Bommen 6
411 04 Göteborg

Bondegärdet 8
(Röda Stugan)
424 33 Angered

BESÖKSTID

Varholmsgatan 2E
414 74 Göteborg

Vardagar 8:30 - 16:30

KA-nummer: 100 63 991

 

TELEFON

031-3950000

Epost

info@infoglob.se