Infoglob har just avslutat en förstudie om arbetsmöjligheter för dem som står längst från arbetsmarknaden. Förstudien har finansierats till 50 % av Västra Götalandsregionens enhet för Regional utveckling, och till 50% av Infoglobs egna medel.

Nu finns studien publicerad och kan laddas ner på denna länk: 
Slutrapport Nytänkande på arbetsmarknaden? Finns det? Behövs det?

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »