Just nu bedriver Infoglob en förstudie som skall utröna vilken roll Göteborgs föreningsliv kan ha för att skapa arbete och möjligheter till egen försörjning. Speciellt inriktar vi oss mot utlandsfödda kvinnor och män och vilken roll de olika nationella föreningarna kan spela.

Förstudien har beviljats av Västra Götalandsregionen med projektmedel för ”Samhällsentreprenörskap” och kommer att pågå under hela år 2020.

När det handlar om utlandsfödda individer kommer vi speciellt att titta på de erfarenheter som målgruppen har med sig från hemlandet men inte kunnat omsätta till arbete och försörjning i Sverige. Det kan vara tidigare egenföretagande eller erfarenhet av t ex sömnad, matlagning för stora grupper, barnpassning, åldringsvård, odling och jordbruk, ”projektledning” eller organisering, husbyggnad, anläggningsarbete eller andra erfarenheter av anställning.

Målet med projektet är att stödja samhällsentreprenörer och studera hur nytänkande kan ge möjligheter till arbete på en ny arbetsmarknad.

Målgruppen för projektet är utrikesfödda kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, men som har kunskaper och erfarenheter som inte kommit till användning i Sverige. Projektet har sin utgångspunkt i alla människors lika värde. Vi är medvetna om traditionella mönster och könsstereotypa yrkesval och avser därför att föra en öppen dialog med målgruppen om könssegregationen på arbetsmarknaden samt de löne- och statusskillnader som är en följd av detta.

Vill du veta mer, eller bli en del av vår förstudie, kontakta Tomas Magnusson.

tomas.magnusson@infoglob.se
Tel +46 395 00 03

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »