Hos oss är både individen & kollektivet viktiga

Vi är måna om att använda deltagarnas egna erfarenheter och tankar när vi utformar vår verksamhet och att de ska vara delaktiga både i verksamheten och i samhället. Vi fokuserar på utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt sociala frågor. Här arbetar coacher, pedagoger, och studievägledare. Vi är ett engagerat arbetslag med bred kompetens. Målet är att våra deltagare ska hitta vägen till arbete, praktik eller studier.

För att skapa en utvecklande och fruktbar miljö tar vi gärna emot personer med olika bakgrund och olika nationalitet. Vi vill få till ett utbyte av kunskaper kring den svenska arbetsmarknaden plus att deltagare kan få möjlighet att förbättra sina språkkunskaper i svenska.

Infoglob Ekonomisk Förening (KA-nummer: 100 63 991)

contact information