RUSTA OCH MATCHA 2

KA-nr: 10074461

Tillsammans med våra coacher får du hjälp att hitta nytt jobb eller utbildning


Vi har på uppdrag av Arbetsförmedlingen sedan 2016 arbetat med Stöd & Matchning, ett program som erbjudit intensivt och anpassat stöd för alla jobbsökare. I slutet av december 2021 upphörde Stöd och matchning i hela Sverige för att ersättas med åtgärden Rusta och matcha (KROM). Infoglob befinner sig just nu i en process där vi jobbar med ett anbud för att i framtiden driva KROM.

Exempel på saker du kan få hjälp med i KROM: 
– studie- och yrkesvägledning 
– hitta och söka jobb eller utbildningar 
– skriva ansökningshandlingar 
– intervjuträning 
– motiverande samtal

Vårt team består av engagerade medarbetare med olika bakgrund. Vi har en tydlig plan för att nå resultat och med individanpassade insatser kan vi göra stor skillnad för dig som deltagare!

Vårt mål är att kunna matcha din kompetens mot olika företag inom privat och offentlig sektor eller hitta en relevant kompletterande utbildning som gör dig mer intressant på arbetsmarknaden. 

Vi börjar med samtal där vi kartlägger dina tidigare erfarenheter, utbildning, kompetens, och önskemål. Kartläggningen leder till en handlingsplan som bygger på vad du gjort, vad du kan och vad du vill göra och vad som motiverar dig på arbetsmarknaden. Du träffar regelbundet en coach för enskilda samtal där du får nya perspektiv på din nuvarande situation och idéer om hur du ska komma vidare, och din coach kan erbjuda en av följande verktyg:

– Kartläggande samtal
– Förslag till hur ditt CV kan bli bättre
– Matchning mot relevanta arbetsgivare
– Förberedelser för intervjuer
– Individuella samtal
– Studie- och yrkesvägledning
– Seminarier och föreläsningar som fördjupar dina kunskaper på arbetsmarknaden
– Kurser som gör att du blir bättre på att skaffa information och kommunicera med arbetsgivare
– Orientering i svensk företagskultur och hur det svenska språket fungerar i olika sammanhang

Vi matchar arbetskandidater mot företag bland annat inom följande sektorer och branscher:
bygg och anläggning, data / IT, tekniskt arbete, pedagogiskt arbete, service, försäljning, inköp, marknadsföring, socialt arbete, restaurang, hotell och storhushåll och transport. 

För dig som är ny i Sverige: Vi hjälper dig med information om hur arbetsmarknaden fungerar.

VI TALAR FLERA SPRÅK

För dig som känner att du kan behöva lite assistans gällande det svenska språket kan vi erbjuda: – Handledare som talar flera olika språk – Språkundervisning i grupp med fokus på kommunikation – Arbetsmarknadskunskap på lätt svenska – Studie- och yrkesvägledning med tolk – Språkstöd när du behöver det – Samhällsinformation på lätt svenska

Förutom svenska talar vår personal bland annat engelska, tyska, azeri, turkiska och persiska.

Translate »