Vårt team

Våra handledare (jobbcoacher) är starkt engagerade i de olika utmaningar som varje unik deltagare står inför.

Araz M Fanni

Verksamhetsledare

073-640 50 00
araz.fanni@infoglob.se

Evert Wängberg

Utbildningssamordnare

076-948 80 11
evert.wangberg@infoglob.se

Sara Yari

Coach

072-370 53 48
sara.yari@infoglob.se

Yvonne Nyman Sand

Coach

760-324 933
yvonne.nyman@infoglob.se

CONTACT INFORMATION